Načítám...
Montáž asfaltových šindelí
  Zpět na úvod

Poradíme vám jak se pokládají asfaltové šindele.

Co potřebujete?

 • kladivo,
 • nůž,
 • metr,
 • vytyčovací provázek.

Pokládka asfaltových šindelí


Doporučená teplota při montáži je 15°C
.

 1. Šindele pokládejte na rovný a suchý povrch, který je z OSB desek, překližky nebo prken. Pro dosažení přímého směru pokládané krytiny doporučujeme použít vytyčovací provázek.

 2. Pokládku začněte vždy na spodní části střechy vytvořením zakládací okapní řady – spodní okraj této řady má být minimální 1 cm nad okapní hranou oplechování.

 3. Před pokládkou odstraňte mikrotenové pásky, které kryjí samolepící bitumen.
 Pozor: Separační mikrotenové pásky na spodní straně šindele se neodstraňují.

 4. První řadu šindelů položte tak, aby spodní okraj byl na stejné úrovni jako zakládací řada (bod č. 2).
 Šablony pokládejte vedle sebe na sraz.

 5. Spodní okraj druhé řady šindelů je na úrovni okrajů dělících zářezů. Stejně postupujte při pokládce dalších řad.

 6. Jednotlivé šablony jsou v podélném směru vzájemně posunuty o polovinu šířky prvků šablony.

 7. Každou šablonu přibijte čtyřmi hřebíky, které mají úpravu proti korozi. Na návětrné straně, při sklonu střechy 60 a více stupňů nebo tam, kde by nemuselo dojít k přilnutí šindelí doporučujeme šablonu přibít 6 hřebíky, lepící bitumenové body na líci šindele zahřejte horkovzdušnou pistolí, popř. podlepte šindele bitumenvým tmelem.

Hřeben a nároží

 1. Hřeben a nářoží vyskládejte z oddělených jednotlivých prvků bitumenových šablon.

 2. Díly přehněte přes hřeben (nároží) a na každé straně přibijte jedním hřebem. Zároveň prvky podlepte střešním bitumenovým tmelem. Hřeby musejí být vždy překryty následujícím prvkem.

 3. Při ohýbání zajistěte dostatečnou teplotu, aby nedocházelo ke vzniku prasklin. Doporučená min. teplota při montáži je 15°C.

Úžlabí


Úžlabí vyskládejte z šindelových nebo klempířských prvků. Spoje úžlabního pásu musí být spolu svařeny nebo slepeny.

Tipy pro zajištění správného postupu, aneb vyvarujte se chyb

 • Pokládku začněte na zadní straně střechy (méně viditelné), na které získáte zručnost a zkušenost. Pokud jste pravák, měl by jste začít na levém dolním konci zadní strany střechy a pokračovat směrem dopředu a nahoru.
 • Správné je použití diagonálního způsobu, každá následující řada má oproti předcházející řadě začínat šindelem zkráceným o polovinu tabule. Postupnou pokládkou se ve stejné pozici nad sebou objeví každá osmá řada, což přispívá k tuhosti střechy. Při nestabilní konstrukci střechy se mohou šindele mechanicky poškodit a zvyšuje se riziko zatékání.
 • Šindele používejte jen od doporučeného sklonu střechy 12C, u malého sklonu je riziko zatékání.
 • Používejte pouze kvalitní hřebíky, které nepodléhají korozi.
 • Zkontrolujte slepení jednotlivých šablon.

Nabídka asfaltových šindelí

Je nám to líto, ale Vámi zvolené parametry neodpovídají žádnému zboží.